Nyttig informasjon om

Betaling & reisedokument

Generelt om betaling og aksept av reisetilbud fra Caribia Travels

Ved aksept av et reisetilbud, skal kunden innbetale et depositum på minst 50 % af reisens pris. Er det mindre enn 2 måneder til avreise, skal hele reisens pris innbetales ved bestilling av reisen. Depositumet skal som minimum dekke omkostninger for flybilletter samt elementer som ikke er refunderbare hos underleverandør.

Tilsendte fakturaer (bortsett fra eventuell restbetaling) ved bestilling av reisen, skal betales samme dag.Dette er ytterst viktig for at Caribia Travels skal kunne booke reisen til den avtalte pris.

Hvis prisen på enten flybilletter eller andre elementer på reisen er gått opp i pris, før betalingen er registrert, er det kunden selv, som må dekke inn mellomlegget.

Betal Faktura

Betalingsvilkår

Hvis ikke annet er avtalt gjelder følgende betalingsvilkår ved bestillinger når det er mer enn 60 dager til avreisedato

Kunden innbetaler normalt et depositum på minumum 50% av reisens totale pris. Depositumet skal som minimum dekke omkostninger for flybilletter samt elementer som ikke er refunderbare hos underleverandør.

Depositum skal betales ved bestilling av reise. Den ansvarlige for bestillingen samt innbetaling, er den person som er Caribia Travels kontaktperson.

Restbeløpet skal innbetales til Caribia Travels senest 60 dager før avreisedato. Hvis reisens varighet eller andre særlige omstendigheter betinger det, kan restbeløpet kreves innbetalt tidligere.

Hvis ikke annet er avtalt gjelder følgende betalingsvilkår ved bestillinger når det er mindre enn 60 dager til avreisedato

Ved bestilling av reise, hvor det er mindre enn 60 dager til avreisedato, skal hele reisens pris betales ved aksept av reisetilbudet.

Caribia Travels har rett til at annullere kjøpet ved vesentlig misligholdelse fra den reisendes side, herunder ved eksempelvis forsinket betaling.

Samlet rejsedokument

Når Caribia Travels bekrefter, at depositum er betalt og Caribia Travels har mottatt alle vouchers og elektroniske flybilletter fra underleverandørerne, vil et samlet rejsedokument med bookingreference blive fremsendt elektronisk senest 10 dager før avreise.

Etter å ha mottaatt reisedokumentet, er kunden forpliktet til straks å kontrollere at opplysningene og informasjonen er korrekt. Det er spesielt viktig at flybilletter kontrolleres grundig. For- og etternavn på i ditt reisedokument skal stå nøyaktig som i passet ditt. Rute, flynummer, reisedage og tidspunkter skal være korrekte, og er ene og alene ditt ansvar å kontrollere. Såfremt det er forskjell mellom reisedokumentet og det aksepterte reisetilbudet, skal Caribia Travels straks kontaktes, så feilen kan rettes.

Ukorrekte opplysninger og stavefeil kan føre til at man blir nektet avreise ved check-in i lufthavnen, samt avvisning av hotellvouchers samt hos andre operatører. Du bærer selv ansvaret for de følger og eventuelle omkostninger, som de ukorrekte opplysninger kan medføre.

Elektroniske billetter

Samtlige flyselskap tilbyr idag kun elektroniske billetter. Dette betyr, at du reiser uten fysiske billetter, men bruker passet ditt samt e-tickets som dokumentasjon på reisen. Du er selv ansvarlig for, at navnet på de elektroniske billetter stemmer overens med navnet i passet ditt.

Sammensatte flybilletter

Hvis du har kjøpt en flybillett som er sammensatt av to eller flere individuelle flyselskap, med hvert sitt billettnummer, betraktes disse som uavhengige av hverandre. Det vil si at hvis du ved et flybytte fra ett selskap til et annet, blir utsatt for forsinkelser som resulterer i at du ikke rekker ditt neste fly, er det hverken Caribia Travels eller det pågjeldende flyselskap som påtar seg ansvaret for eventuelle utgifter til nye billetter, overnattinger m.m

 

  • Trelde Næsvej 95, 7000 Fredericia
  • CVR Nr.: 37555495
  • Tlf: +47 23 96 51 71
  • Mandag – Søndag kl. 10.00-22.00
© 2020 Caribia.no - Alle priser og informasjoner er veiledende, og vi tar forbehold for feil, prisstigninger, endringer og utsolgte elementer (fly, cruise, hoteller m.m) Medlem af Danmarks Rejsegarantifond (Reg. Nr. 2688)